Rejestracja bez dowodu

Fortuna Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
125 zł zakład bez ryzyka
+ 1000 zł bonus od depozytu

Lepsza oferta
STS Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
1200 zł bonus
1230 zł + 29 zł freebet

Rejestracja bez dowodu
Pzbuk Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
500 zł BONUS
+ 100 zł (20000 punktów)

Nowy bukmacher
Betclic Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
500 zł cashback


Mistrzowski Typer w Totolotku. Konkurs – wygraj wyjazd do Rosji

13 kwietnia, 2018
Mistrzowski Typer w Totolotku


Nowy konkurs w zakładach bukmacherskich Totolotek

#MistrzowskiTyper  – wygraj wyjazd do Rosji

 • Miejsce 1:  Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Rosji + nagroda o wartości 200  zł
 • Miejsce 2:  Nagroda o wartości 200  zł
 • Miejsce 3:  Nagroda o wartości 200 zł
 • Miejsca 4-10: Nagroda o wartości 150 zł
 • Miejsca 11-20: Nagroda o wartości 100 zł

Chętni na wypad do Rosji w czerwcu z Totolotkiem?

W odpowiedzi na tego tweeta wytypujcie wyniki 31. kolejki Ekstraklasy, OBOWIĄZKOWO dodając login w Totolotku, #MistrzowskiTyper i RT posta konkursowego.

Bardzo ważna rzecz – dodawajcie swoje typy hashtagami meczowymi, oto szablon przykładowej odpowiedzi:

 • MojLogin2018
 • #MistrzowskiTyper
 • #LPOKOR 3:2
 • #JAGGÓR 2:2
 • #LEGZAG 3:1
 • #WPŁWIS 2:1
 • #ARKLGD 1:1
 • #CRAPIA 2:0
 • #ŚLĄSAN 3:1
 • #POGBBT 2:1

Zarejestruj się i odbierz za darmo freebet w wysokości 25 zł oraz bonus 100% aż do kwoty 540 zł !

STRONA PROMOCYJNA

Mistrzowski Typer w Totolotku

ZASADY KONKURSU „MistrzowskiTyper”

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „MistrzowskiTyper”, zwanego dalej “Konkursem” jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18b, 02-829 Warszawa. KRS 0000027214, NIP 5240302341, Regon 010333455, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Nagrodami konkursowymi są:

Ranking Najlepszy Typer Rundy Finałowej

Miejsce 1:  Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Rosji + nagroda o wartości 200  zł
Miejsce 2:  Nagroda o wartości 200  zł
Miejsce 3:  Nagroda o wartości 200 zł
Miejsca 4-10: Nagroda o wartości 150 zł
Miejsca 11-20: Nagroda o wartości 100 zł

Ranking Najlepszy Typer Kolejki
Miejsce 1:  Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Rosji + nagroda o wartości 200  zł

 1. Fundatorem Nagród konkursowych w Konkursie jest TOTOLOTEK S.A
 2. Wyjazd do Rosji odbędzie się w terminie 18 – 20 czerwca 2018 roku.
 3. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy umieszczać w komentarzu pod postami opublikowanymi na oficjalnym profiluTotolotka na Twitterze  w terminie określonym w § 3 i 4 regulaminu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Adresy profili:
 • twitter.com/totolotekpl
 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 2. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, co oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie i prawo do nagród.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Uczestnicy muszą posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać warunki określone w Regulaminie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie.pl .
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać warunki określone powyżej oraz poprawnie:

a) Zamieścić komentarz pod postem konkursowym na oficjalnym koncie Totolotka na Twitterze. Przed każdą kolejką rundy finałowej LOTTO EKSTRAKLASYTotolotek opublikuje nowy post konkursowy. Konto na Twitterze musi posiadać status publiczny.
b) Wytypować dokładne wyniki przynajmniej jeden kolejki rundy finałowej piłkarskiej LOTTO EKSTRAKLASY.
c) Podać swój login w serwisie Totolotek.pl
d) Wpisać hasztag #MistrzowskiTyper
e) Udostępnić (RT) post konkursowy.

 1. Poprzez poprawne wykonanie zadania konkursowego, rozumie się:

a) Wskazanie dokładnego wyniku wszystkich spotkań przynajmniej jednej kolejki LOTTO EKSTRAKLASY, podanie swojego loginu w serwisie Totolotek.pl, podanie hasztagu i udostępnienie postu dalej. Przykładowo na podstawie pierwszej kolejki rundy finałowej:

Login Testowy 2018
#MistrzowskiTyper
#LPOKOR 3:2
#JAGGÓR 2:2
#LEGZAG 3:1
#WPŁWIS 2:1
#ARKLGD 1:1
#CRAPIA 2:0
#ŚLĄSAN 3:1
#POGBBT 2:1

 1. Uczestnik może wytypować daną kolejkę tylko raz. Drugi komentarz z typami pod tym samym postem nie będzie brany pod uwagę.
 2. Komentarz z typami na daną kolejkę należy zamieścić przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Po tym terminie wszystkie komentarze zostaną uznane jako nieważne.
 3. Po publikacji komentarza z typami, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych edycji.
 4. Przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika udziału w Konkursie, i oświadczeniem, że jego treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia do Konkursu.

§ 4. Szczegółowy Terminarz Konkursu. 

 1. W terminie od 13 kwietnia 2018 roku do 19 maja 2018 roku włącznie (do godziny rozpoczęcia pierwszego meczu konkursowego), Uczestnik może zamieścić komentarz zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 i 4.
 2. Organizatora wybierze Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w Rankingu Najlepszy Typer Rundy Finałowej oraz Rankingu Najlepszy Typer Kolejki. Uczestnicy którzy spełniający warunki opisane w § 3. otrzymają nagrody opisane w § 1
 3. a) W Rankingu Najlepszy Typer Rundy Finałowej nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Będą brane pod uwagę wszystkie poprawnie oddane typy dotyczące siedmiu kolejek rundy finałowej LOTTO EKSTRAKLASY.
 4. b) W Rankingu Najlepszy Typer Kolejki nagrodzony zostanie Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów w jednej z siedmiu kolejek LOTTO EKSTRAKLASY. Będą brane pod uwagę wszystkie poprawnie oddane typy dotyczące siedmiu kolejek rundy finałowej LOTTO EKSTRAKLASY
 5. W dniu 21 majaa 2018 roku Organizator opublikuje listę zwycięzców Konkursu na oficjalnym profilu Totolotka na Facebooku i Twitterze.
 6. Organizator zastrzega, że szczególną rolę odgrywa zachowanie zasady fair play Uczestników. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad uczciwej rywalizacji. Organizator ma prawo podjąć działania temu przeciwdziałające, włącznie z dyskwalifikacją Uczestnika.

§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców. 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki określone Regulaminem.
 2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się na podstawie:a) Liczby zgromadzonych punktów za poprawne wytypowanie wyników meczów konkursowych oraz poprawne spełnienie warunków opisanych w § 3 b) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o miejscu zadecyduje data i godzina zamieszczenia pierwszego komentarza z typami.
 3. Naliczanie punktów

a) Za wskazanie dokładnego wyniku bramkowego: 3 punkty
b) Za wskazanie wyniku meczu (zwycięstwo gospodarzy, remis, zwycięstwo gości): 1 punkt

 1. Organizator w terminie określonym w § 4 niniejszego Regulaminu opublikuje na profilu Facebook oraz Twitter wyniki Konkursu.
 2. Zwycięzcy w celu odebrania nagrody muszą skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość e-mail na adres promocje@totolotek.pl w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu opublikowania wyników.
 3. Przy kontakcie należy podać login na Totolotek.pl
 4. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest posiadanie ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu) oraz gotowość do wyjazdu w terminie wskazanym w §1
 5. Organizator, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, i/lub podejrzenia podejmowania nieuczciwych działań celem wpływu na wyniki konkursu, ma prawo tymczasowo zawiesić prawo Uczestnika do udziału w Konkursie.
 6. W razie potwierdzenia okoliczności opisanych w pkt. 4 Organizator ma prawo podjąć decyzję o dyskwalifikacji Uczestnika.

§ 6. Nagrody. 

 1. Nagrodami w Konkursie są:

Ranking Najlepszy Typer Rundy Finałowej

Miejsce 1:  Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Rosji + nagroda o wartości 200  zł
Miejsce 2:  Nagroda o wartości 200  zł
Miejsce 3:  Nagroda o wartości 200 zł
Miejsca 4-10: Nagroda o wartości 150 zł
Miejsca 11-20: Nagroda o wartości 100 zł

Ranking Najlepszy Typer Kolejki

Miejsce 1:  Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Rosji + nagroda o wartości 200  zł

 1. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany przysługującej nagrody na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową, jak również przekazanie innej osobie.
 3. W przypadku odmowy skorzystania z przysługującej nagrody przez zwycięskiego Uczestnika, nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi znajdującemu się na oficjalnej liście z wynikami akcji.
 4. W przypadku, gdy wartość przyznanej nagrody rzeczowej przekroczy kwotę 760 zł Organizator Programu zobowiązuje się do przyznania nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkowej nagrody pieniężnej. Nagroda pieniężna łącznie z nagrodą rzeczową będzie stanowić całkowitą wartość przyznanej nagrody.
 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 i § 5 oraz § 6 Regulaminu jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który przekaże nagrodę kolejnemu na liście Uczestnikowi.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne. 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: reklamacje@totolotek.pl z dopiskiem Reklamacja „Konkurs Totolotek”. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 3. Reklamacje dotyczące nagród należy składać do Organizatora. § 8. Ochrona danych osobowych. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Totolotek S. A. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawienia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla udziału w Konkursie. § 9. Postanowienia końcowe. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie www.totolotek.pl

Totolotek dnia 11 kwietnia 2018 roku.