Rejestracja bez dowodu

Fortuna Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
125 zł zakład bez ryzyka
+ 1000 zł bonus od depozytu

Lepsza oferta
STS Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
1200 zł bonus
1230 zł + 29 zł freebet

Rejestracja bez dowodu
Pzbuk Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
500 zł BONUS
+ 100 zł (20000 punktów)

Nowy bukmacher
Betclic Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
500 zł cashback


Zakłady bukmacherskie STS rozdają bilety na mecze reprezentacji

19 kwietnia, 2018


 • Polska – Chile (8.06.2018, Poznań)
 • Polska – Litwa (12.06.2018, Warszawa)

Weź udział w akcji specjalnej Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne STS, by zobaczyć przed mundialem biało-czerwonych w akcji!

Polska reprezentacja jest już w ostatniej fazie przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Przed biało-czerwonymi dwa czerwcowe sprawdziany – z Chile (8.06.18 w Poznaniu) i Litwą (12.06.18 w Warszawie). Chcesz wspierać Polaków z trybun podczas tych spotkań?

Powalcz o bilety.

Co należy zrobić?

Dołączyć do gry wchodząc w zakładkę bilety-polska na stronie bukmachera. Od 16 do 29 kwietnia 2018 roku każdy Twój kupon będzie przeliczany na punkty (szczegóły na stronie). 30 najlepszych osób, zostanie sklasyfikowanych wg zdobytych punktów otrzyma bilety oraz bonus 50 PLN. Kolejne 10 osób zgarnie 20 PLN.

Wejdź do gry!

Czas trwania akcji: 16 – 29 kwietnia 2018
Zaloguj się, by wyświetlić swoją pozycję.

30 najlepszych Graczy otrzyma bilety oodwójny bilet na mecz Reprezentacji Polski z Chile (08.06 20:45, Poznań) lub Litwą (12.08 18:00, Warszawa) a także Bonus 50 zł 10 kolejnych osób otrzyma (miejsca 31-40) Bonus 20 PLN

Każdy kupon zostanie przeliczony na punkty. Im więcej punktów zdobędziesz, tym na wyższym miejscu się uplasujesz i będziesz miał większe szanse na zdobycie głównej nagrody.

Za wygrane kupony uczestnik zdobywa punkty według wzoru:

Za przegrane kupony uczestnik zdobywa punkty według tego samego wzoru pomnożonego *0,1

REGULAMIN AKCJI „Bilety na mecz Reprezentacji Polski ranking online”
z dnia 16.04.2018 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ( dalej „Regulamin”) określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji „Bilety na mecz Reprezentacji Polski ranking online” (zwanego dalej „Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja odbywa się na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl na zasadach opisanych w Regulaminie oraz podlega zasadom określonym w regulaminie zakładów bukmacherskich obowiązującym w Internecie (zwanym dalej „Regulaminem Gry”).
 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Gry. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.sts.pl.
 6. Akcja odbywa się od 16 kwietnia 2018 roku godziny 14:00 do 29 kwietnia 2018 roku godziny 23:59.

§ 2 Zasady udziału w Akcji

 1. W Akcji może brać udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem Organizatora i uczestniczy w zakładach wzajemnych urządzanych przez niego poprzez stronę internetową www.sts.pl oraz aplikację mobilną STS (zwana w treści niniejszego Regulaminu: „Uczestnikiem”).
 2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
 3. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi posiadać konto na www.sts.pl oraz potwierdzić swój udział w Akcji poprzez kliknięcie w button na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.sts.pl/pl/bilety-polska/?m=1
 4. Uczestnik rozpoczyna zbieranie punktów dopiero od momentu wzięcia udziału w Akcji, tj. kliknięcia w button na stronie internetowej Organizatora.
 5. Za każdy zawarty w czasie trwania Akcji zakład Uczestnik dostaje punkty, które są podstawą do
  stworzenia klasyfikacji końcowej przez Organizatora. Punkty są dodawane zarówno za zakłady zawarte na koncie depozytowym, jak i na koncie bonusowym
  a) Za wygrany zakład Uczestnik zdobywa punkty według wzoru:
  liczba typów na kuponie z kursem >= 1.2 x stawka zakładu x kurs ogólny na kuponie z kursem >= 1.2
  b) Za przegrany zakład Uczestnik zdobywa punkty według wzoru:
  liczba trafionych typów (z kursem >= 1.2) x stawka zakładów x iloczyn kursów typów trafionych (>= 1.2) * 0,1
 6. Uczestnik nie otrzyma punktów za dokonanie zawarcia zakładów, które zostały wypłacone przy użyciu mechanizmu Cash-out oraz dokonanie tzw. Zakładu Bezpiecznego.
 7. Za każdy przegrany kupon w czasie trwania akcji, Uczestnik może otrzymać maksymalnie 250 punktów.
 8. Punktowane jest pierwsze 200 przegranych kuponów w danym miesiącu. W przypadku kiedy Akcja zaczyna się innego dnia, niż pierwszy dzień danego miesiąca, Uczestnik od limitu 200 przegranych kuponów musi odjąć, począwszy od pierwszego dnia danego miesiąca, wszystkie kupony rozliczone jako przegrane.
 9. Organizator dokona weryfikacji zawartych zakładów najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018r. do godziny 12:00 i zatwierdzi ostatecznie listę klasyfikacyjną Uczestników. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników osiągnie taką samą liczbę punktów zwycięzcą remisu
  zostaje Uczestnik, który posiada na swoim koncie większą liczbę zakładów rozliczonych jako wygrane. Jeżeli to nie doprowadzi do rozstrzygnięcia, wówczas Organizator weźmie pod uwagę dokładny czas zawarcia pierwszego, zaliczanego do Akcji zakładu i zwycięzcą remisu zostanie Uczestnik, który zawarł taki zakład jako pierwszy.

§ 3  Nagrody

 1. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 15 otrzymają podwójne zaproszenie na mecz Polska – Litwa, który odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18:00 w Warszawie na PGE Stadion Narodowy, a także otrzymają dodatkowo drogą mailową voucher z kodem promocyjnym, który po wpisaniu na www.sts.pl zasili konto bonusowe Uczestnika kwotą 50 PLN.
 2. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 16 do 30 otrzymają podwójne zaproszenie na mecz Polska – Chile, który odbędzie się 8 czerwca o godzinie 20.45 w Poznaniu na INEA Stadion Poznań, a także otrzymają dodatkowo drogą mailową voucher z kodem promocyjnym, który po wpisaniu na www.sts.pl zasili konto bonusowe Uczestnika kwotą 50 PLN.
 3. Zwycięzcy będą mieli możliwość dobrowolnego przekazania wygranych zaproszeń na rzecz osób trzecich, które sami wskażą (imię, nazwisko, pesel, numer kontaktowy) za pomocą formularza, który zostanie wysłany przez Organizatora na adres mailowy podany podczas rejestracji na sts.pl .
 4. Zwycięzcy posiadający ważny bilet na spotkania Polska – Litwa lub Polska – Chile, są zobowiązani do przekazania wygranych zaproszeń na rzecz osób trzecich, które sami wskażą (imię, nazwisko, pesel, numer telefonu) drogą mailową na adres bilety@sts.pl .
 5. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 31 do 40 otrzymają drogą mailową voucher z kodem promocyjnym, który po wpisaniu na www.sts.pl zasili konto bonusowe Uczestnika kwotą 20 PLN.
 6. Nagroda w postaci podwójnego zaproszenia na mecz pomiędzy Polską a Litwą będzie do odbioru dnia 12.06.2018r. od godziny 12:00 do godziny 18:30 punkcie STS należącym do Organizatora zlokalizowanym przy ulicy Francuskiej 49 w Warszawie. Nagrodę będzie można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości laureata Akcji.
 7. Nagroda w postaci podwójnego zaproszenia na mecz pomiędzy Polską a Chile będzie do odbioru dnia 08.06.2018r. od godziny 12:00 do godziny 20:45 punkcie STS należącym do Organizatora zlokalizowanym przy ulicy Bukowskiej 102 w Poznaniu. Nagrodę będzie można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości laureata Akcji.
 8. Nagroda w postaci vouchera z kodem promocyjnym, który przez 30 dni uprawnia do doładowania konta bonusowego na www.sts.pl z wyłącznym przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora, zostanie przyznana po spełnieniu warunków udziału w Akcji, najpóźniej do dnia 10 maja 2018r.
 9. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, Uczestnik musi w terminie 120 dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego wytypowania dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA”) za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem całkowitym
  wynoszącym 1,91.
 10. Uczestnik Akcji nie jest uprawniony do przeniesienia nagrody na osobę trzecią.
 11. Uczestnik Akcji w trakcie trwania Akcji może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do zamiany nagrody na jej równowartość w gotówce

§ 4 Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzanym Akcji, w szczególności wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody oraz dokumentowania Akcji.
 2. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i wizerunku, żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator.

§ 6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z przebiegiem Akcji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji.
 2. Reklamacje należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@sts.pl z dopiskiem „Bilety na mecz Reprezentacji Polski – ranking online” w tytule.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres mailowy (opcjonalnie), uzasadnienie reklamacji oraz login konta STS.
 4. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail, z którego Uczestnik wysłał reklamację.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 16.04.2018 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Organizatora w Magazynie STS informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Poinformowanie Uczestnika o planowanej zmianie nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o jego zmianie.
 4. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem, Regulaminem Gry lub działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami w celu uzyskania zwycięstwa w Akcji, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji na dowolnym jej etapie, w szczególności w przypadku:
  a. powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posłużeniu się przez Uczestnika na potrzeby uzyskania nagrody nienależącymi do niego danymi osobowymi;
  b. podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych;
  c. wykorzystania doładowania bonusowego do zawarcia serii zakładów przez Uczestnika lub grupę
  Uczestników, które z powodu tegoż doładowania lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Uczestnikowi lub uczestnikom zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
  5. W przypadku wykluczenia Uczestnika jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.