Rejestracja bez dowodu

Fortuna Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
125 zł zakład bez ryzyka
+ 1000 zł bonus od depozytu

Lepsza oferta
STS Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
1200 zł bonus
1230 zł + 29 zł freebet

Rejestracja bez dowodu
Pzbuk Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
500 zł BONUS
+ 100 zł (20000 punktów)

Nowy bukmacher
Betclic Zakłady - Opinie
Bonusy powitalne:
500 zł cashback


W STS do podziału 21 000 PLN z okazji ME U21.

18 czerwca, 2019
sts-u21-promocja


Najważniejsza piłkarska impreza tego lata dla przyszłości polskiej piłki czyli ME U21 przed nami.
Z okazji Mistrzostw Europy U21 bukmacher STS przygotował dla swoich klientów akcję specjalną.
W puli 21 000 PLN.

Podstawowe zasady promocji

 1. Wrzuć na kupon SOLO dokładny wynik wybranego przez Ciebie meczu fazy grupowej ME U21.
  2. Zagraj za minimum 10 PLN z konta depozytowego, a jeśli trafisz, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz od STS swój przydział z puli 21 000 PLN.

  Akcja polega na postawieniu kuponu SOLO z konta depozytowego za minimum 10 PLN, na którym znajdzie się zakład na dokładny wynik wybranego meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21. Jeśli kupon zostanie rozliczony jako wygrany, weźmiesz udział w podziale 21 000 PLN.K ażdy klient STS ma możliwość wzięcia udziału w akcji. W akcji biorą udział wyłącznie mecze z fazy grupowej Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21. W akcji biorą udział wyłącznie kupony SOLO, na których znajdzie się wybrany mecz z fazy grupowej Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21. Do Akcji zaliczane będzie wyłącznie 15 pierwszych kuponów zawartych przez Uczestnika na każdą z rozgrywek, które biorą udział w akcji. 21 000 PLN STS podzieli równo na wszystkie kupony, które spełnią warunki akcji. Nagroda trafi na konto bonusowe lub Kartę Klubu STS.

sts-promo

Celem wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Np. otrzymując 20 PLN bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 60 PLN. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów, z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1.91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.

Nagrody zostaną przyznane do 03 lipca 2019 roku.

Akcja trwa od dnia 11.06.2019 od godziny 01:00 do dnia 24.06.2019 do godziny 21:00.

Nasza opinia o tej promocji bukmachera STS

Dla odmiany bukmacher nie zachęca do wnoszenia zakładów akumulowanych jednak warto zwrócić uwagę, że rynek na dokładny wynik charakteryzuje się wysoką marżą. To nie 1×2. Pomysłowa akcja STSu. W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady, które zostały anulowane lub wypłacone przy użyciu mechanizmu  Cash-out oraz zakłady STS Bezpieczny, AKO, zakłady NA ŻYWO, MaxiKombi, Superoferta i Hit Dnia.

 


SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN AKCJI „Emocje U21 Rządzą”

z dnia 11.06.2019 roku

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji „​Emocje U21 Rządzą​” (zwanej dalej „Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Akcja odbywa w punktach przyjmowania zakładów należących do Organizatora (zwanymi dalej łącznie „Punktami STS” bądź osobno „Punktem STS”), na stronie internetowej Organizatora ​www.sts.pl​, w tym w jej wersji mobilnej oraz w aplikacji mobilnej należącej do Organizatora, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz podlega zasadom określonym w regulaminie zakładów bukmacherskich obowiązującym w punktach przyjmowania zakładów oraz w Regulaminie Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanymi dalej łącznie „Regulaminem Gry”). Adres Punktów STS znajduje się na stronie www.sts.pl. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie, Regulaminie Gry oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia
 5. 19 listopada 2009r. (Dz.U.2018.165 z późn. zm.) Treść Regulaminu oraz Regulaminu Gry jest udostępniona w Punktach STS oraz na stronie ​www.sts.pl oraz w siedzibie Organizatora w dniach od 10 czerwca 2019r. do 24 lipca 2019r. (z uwzględnieniem postępowania reklamacyjnego).
 6. Akcja rozpoczyna się dnia 11 czerwca 2019r. o godzinie 01:00 i trwa do dnia 24 czerwca 2019r. do godziny 21:00.
 • 2

Zasady udziału w Akcji

 1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem Organizatora i uczestniczy w zakładach wzajemnych urządzanych przez niego na stronie internetowej www.sts.pl lub w Punktach STS (zwana w treści Regulaminu: „Uczestnikiem”). 2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu.
 2. W odniesieniu do Uczestników biorących udział w Akcji w Punktach STS, Uczestnik musi dokonać zawarcia zakładów z wykorzystaniem Karty STS by móc wziąć udział w Akcji.
 3. W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady, które zostały anulowane lub wypłacone przy użyciu mechanizmu Cash-out oraz zakłady STS Bezpieczny, AKO, zakłady NA ŻYWO, MaxiKombi, Superoferta i Hit Dnia.
 4. W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady rozliczone w części lub całości przez Organizatora jako zwrot.
 5. Zadaniem Uczestnika jest dokonanie zawarcia za minimalną stawkę w wysokości 10,00zł, zakładu SOLO z oferty przedmeczowej – na dokładny wynik dowolnego meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 i prawidłowe wytypowanie wyniku.
 6. W przypadku Uczestników zawierających zakłady na stronie internetowej Organizatora www.​sts.pl, zakłady muszą zostać zawarte przy użyciu środków z konta depozytowego, aby wziąć udział w Akcji. Z Akcji wykluczone zostają zakłady zawarte przy użyciu środków z konta bonusowego.
 7. W przypadku Uczestników zawierających zakłady w Punktach STS, zakłady muszą zostać opłacone gotówką lub kartą płatniczą. Z Akcji wykluczone zostają zakłady zawarte przy użyciu środków z Karty STS.
 8. W Akcji brane pod uwagę jest wyłącznie 15 pierwszych zakładów, zawartych w trakcie trwania Akcji przez Uczestnika.
 9. W Akcji brane pod uwagę są wyłącznie zakłady rozliczone jako wygrane.
 • 3

Nagrody

 1. Nagrodę stanowi 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) podzielone proporcjonalnie przez liczbę wszystkich kuponów, które spełniły wymogi określone w § 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator zastrzega, że jedyną nagrodę dla Uczestnika, który spełnił wymogi określone w § 2 stanowi kwota uzyskana po dokonaniu podziału.
 2. Nagroda będzie przyznawana Uczestnikom w formie doładowania konta bonusowego Uczestnika (w przypadku Uczestnika, który dokonał zawarcia zakładu na stronie www.sts.pl lub w aplikacji mobilnej) lub w formie doładowania na Kartę STS (w przypadku Uczestnika, który dokonał zawarcia zakładu w Punkcie STS).
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia nagrody na osobę trzecią ani do wymiany nagrody na jego równowartość w gotówce.
 4. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom do dnia 03.07.2019 roku.
 5. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2018 poz. 200, z późn. zm.) zwolnione z opodatkowania są nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2280,00 zł. W przypadku, gdy jednorazowa wartość nagrody przekroczy kwotę 2280,00 zł Organizator pobierze od Uczestnika i odprowadzi podatek w wysokości 10% wartości nagrody stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018 poz. 200, z późn. zm.). Termin ważności doładowania Karty STS wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu przyznania doładowania.
 • 4

Odpowiedzialność

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za: a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, osobowych, danych  kontaktowych oraz innych informacji; szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

 • 5

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 3. Organizator przetwarza dane Uczestników podane w formularzu rejestracyjnym do zakładania Konta STS lub Karty STS.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Akcji

i realizacji postanowień Regulaminu, w szczególności udokumentowania Akcji, przyznania nagród, przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

 1. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawiania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia. W przypadku uznania przez Uczestnika, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności STS znajdującej się na stronie internetowej www.sts.pl oraz w Punktach STS.
 • 6

Postępowanie reklamacyjne

Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sts.pl lub pisemną na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Decyduje data wpływu do Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), uzasadnienie reklamacji oraz login konta STS/numer karty STS. Reklamacje doręczone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie zostaną rozpatrzone. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Niezależnie decyzji Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 11 czerwca 2019 roku. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator uprzednio poinformuje Uczestników o treści planowanych zmian przez umieszczenie przez Organizatora w Punktach STS oraz na stronie www.sts.pl informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik wskutek naruszenia Regulaminu wyrządzi Organizatorowi szkodę, zobowiązany będzie do jej pokrycia. W przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody lub jej równowartości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie w następujących przypadkach: a) powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posłużeniu się przez Uczestnika na potrzeby uzyskania nagrody nienależącymi do niego danymi osobowymi;
 4. a) wykorzystania nagrody do zawarcia serii zakładów przez Uczestnika lub grupę Uczestników, które z powodu tej nagrody lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Uczestnikowi lub uczestnikom zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie; naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Gry, lub też przepisów obowiązującego prawa w związku z Akcją;
 5. b) podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął
 6. c) działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych;